Category Archives: Гнездото през божиите очи

Джендем тепе – едно от 12-те тепета на Пловдив

  Младежкия хълм / Дженден тепе/- това е най-високия хълм на Пловдив./283м.н.в./ Тепето където са открити най-старите разкопки от античния ни древен град. Тука e откритa човешка намеса по-ранна от тази на :’Небет тепе’  XII в  пр.Хр. Обичам го този … Continue reading

Posted in Гнездото през божиите очи | Comments Off