Параметрите на снимката от въздуха

Въздушни снимки…

Тук съм отраснал, пораснал на централна гара Пловдив – виждам си дори моята стая… /гарата ми прилича на дамски орган/!?!

 

 

Това са снимки с голям потенциал!

Тяхното разглеждане не е мимолетно и кратко,  както обикновените,  а задълбочено,  интригуващо,  изненадващо  любопитно – познавателно и триизмерно извисяващо!

Вековен стремеж, човешка мечта е да полетиш като птиците,

Първото желание, чувство на интерес изненада  е как изглежда твоето гнездо, там където си отраснал  живееш и пребиваваш!

Наслада в погледа е – всичко е познато,  но много по-различно,  дори от фантазията и сънищата с който си го представял!

Реалността приема други по-качествени форми,  представи за света около вас.

Навлизаш в триизмерна пропорция, / все едно гледаш от някой връх или от  много висока сграда!

/Това за Пловдивчани  е много лесно,  достатъчно е да изкачиш  някой от хълмовете с който прирадата ни е дарила,  за да се насладиш на птиче гледка!/

Въображението заема по-точни позиции! То се обогатява с допълнителна представа за мащаб,  разстояние,  движение и време.

Тези снимки  подреждат отново в съзнанието,  разпределението  на предметите, въвеждат  друга пропорция спрямо всичко наоколо, определят по-точна позиция и мястото им в околната среда.    Представата за разстояние, местонахождение, съседство, пътища пряка видимост и време за преодоляване.

Всичко е видимо различно!

Основна характеристика на въздушните снимки е запечатването в съзнанието… Ползване като карта. Колкото повече ги гледаш, толкова повече неща преоткриваш…

Ставаш по-ориентиран, с по-голям мироглед и по- мащабно мислене, окачваш представата си с крила!

Снимките  стават по-ценни,  ти самия ставаш по-адекватен създаваш си нов имидж, нова визия, към действителността!

трябва да Ви уверя… не е далечно времето, когато всеки ще може да го прави… /така ще се придвижваме/ а ние само сега се опитвам да Ви запознаем и тренираме птичия поглед!

Comments are closed.